Navigation Menu+

Želje.

Posted on Feb 9, 2017 by in kaopoezija | 0 comments

Rado bih da sam čvršća. Kamenija. Mramornija. Rado bih da nisam tako jako ja.

Rado bih da ne nestajem i ne rastačem se kad god se promijeni svjetlo (a mijenja se stalno). Rado bih da vjerujem.

Rado bih da mi nađeš sigurno mjesto. Sklonište. Skrovište. Kuću. Dom. Rado bih da mi nađeš zidove, da me opašeš tim zidovima, da prestane strah. Da me prestane gušiti ta ljepljiva, slatka magla mog svijeta.

Rado bih. Ali to ne ide tako. Ja nisam ta.

Ja ipak nisam ta.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *